Digitálne technológie v Primakids

Moderný životný štýl prináša zo sebou aj zmeny vo vzdelávaní detí už v predškolskom veku. Jednou z nových oblastí vo vzdelávaní detí sú aj digitálne technológie.

V tomto týždni sme sa oboznamovali, skúšali a hrali s digitálnymi hračkami zo včielkou Bee Bot ktorá je u nás veľmi obľúbená.

Pri týchto hrách stláčaním šípok na včielke sme určovali vpred, vzad, vpravo,v ľavo a rozvíjali sme si orientáciu v priestore. Veľmi nás zaujala aj hra s robotickými hračkami poskladanými z Lega podľa návodu. Filipko N. nám priniesol do MŠ robota ktorého poskladal s očkom a jeho pohyb sa dá ovládať mobilným telefónom.

Robotické hračky báger a autíčko nám priniesol Maťko Š. Tieto autíčka sa dali ovládať diaľkovým ovládačom. Pekným zážitkom bolo pre nás aj premietanie rozprávky na stenu „Pá a Pi z mačacej planéty „z diaprojektoru . My sme deti z modernej doby a všetky tieto technológie sú nám blízke a pomáhajú nám pri hre a vzdelávaní.