Marianna Kollárová

Volám sa Marianna Koláárová a som PrimaKids pani učiteľkou

Mám vyštudovaný odbor : Vychovávateľstko –  opatrovateľská činnosť na  pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre. 

V Marci 2023 som si podala žiadosť o štúdium v odbore: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre. Nástup na štúdium September 2023. 

Už počas štúdia na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre som praxovala v školskom klube detí.


Po maturite som začala pracovať s detičkami, pretože som si nevedela predstaviť inú prácu, ktorá by ma napĺňala a robila ma šťastnou. 3 roky som pracovala v súkromnej MŠ a 1 rok v štátnej MŠ, kde som nabrala mnoho skúseností a krásnych zážitkov. 

Som vďačná za každý detský úspech, úsmev a objatie ktorého môžem byť súčasťou. 

Som veľmi rada, že mám príležitosť získavať ďalšie skúsenosti a zážitky práve v Primakids s dobrým kolektívom a úžasnými detičkami. 

Prácu s deťmi beriem ako poslanie a niečo, čo ma robí šťastnou.

Vzdelávanie

Prebiehajúce adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca 

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula) 

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Diagnostika detskej kresby

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Adaptácia v MŠ