Malinovo

Aj dnes nás počasie vylákalo von. No veď je predsa streda a príde náš veľký autobus. Aký výlet nás čaká dnes?

Keďže sa v tomto týždni sa rozprávame o živote pri vode, vo vode a o význame vody pre život, vybrali sme sa na vodnú hrádzu do Malinova. Aj cestovanie autobusom je pre nás zábava.

Na hrádzi pri rieke sme sa prešli po moste, videli sme veľkú rieku. Na rieke sme videli aj počuli kvákajúce kačky a ich hniezdo s káčatkami. Videli sme aj mušky a farebné vážky.

Popri rieke rástli rôzne rastliny, kríky a rákosie. Na vychádzke sme videli rôzne druhy stromov, ktoré sme už aj poznali. Samozrejme sme sa aj posilnili jabĺčkami, mrkvičkou a vodičkou.

Za ohradami sme videli aj kozičky a ovečky. Cestu autobusom do Prima Kids sme krásne zvládli a tak sa už tešíme na naše ďalšie spoločné zážitky.