Lenka Rablanská

Volám sa Lenka Rablanská a som PrimaKids pani učiteľka.

Som veľmi šťastná, že som v živote našla úžasné a nádherné povolanie, ktorým je učiteľstvo. 

Vyštudovala som strednú pedagogickú školu so zameraním na odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

Už počas štúdia som praxovala v MŠ a nadobudla som skúsenosti s deťmi. Predtým ako som začala učiť detičky v materskej škole som sa venovala deťom v našej farnosti – robila som detské stretnutia a viedla som detský spevácky zbor.

Vo svojom voľnom čase rada hrám na gitare a čítam knihy. Hneď po pedagogickom štúdiu som nastúpila pracovať do materskej školy.

Za toto cele dlhé a krásne obdobie som nadobúdala a neustále nadobúdam veľa praxe a skúsenosti z aspektu výchovy a vzdelávania detí. Práca učiteľky je nádherným poslaním, ktoré by som nevymenila za nič na svete a robí ma veľmi štastnou.

V roku 2022 som absolvovala vzdelávanie : Diagnostika detskej kresby