Mgr. Nikola Magyarová

Riaditeľkou materskej školy PrimaKids je Mgr. Nikola Magyarová, atestovaný pedagóg s pedagogickou praxou.

Má ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre, má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre ŠKD na Univerzite Komenského v Bratislave. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Už počas vysokoškolského štúdia pôsobila ako učiteľ v štátnej materskej škole. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala veľké množstvo akreditovaných vzdelávaní organizovaných Metodicko – pedagogickým centrom.

V roku 2017 ukončila 1. atestačné vzdelávanie na MPC v Trnave. Prácu s deťmi vníma ako poslanie a práve preto sa rozhodla pre otvorenie súkromnej Materskej školy s jasným zámerom: ,,Vzdelanie je to najcennejšie, čo máme, preto dajme deťom to najlepšie, čo len môžeme.” Vníma dieťa ako jedinečnú bytosť so zreteľom na jeho individuálne potreby.