Slávnostný obed v PrimaKids

My v našej PrimaKids sme ako jedna veľká rodina a tak nás vo štvrtok čakal pripravený spoločný rodinný vianočný obed. Už tradične sa schádzame my detičky, naše pani učiteľky, pani riaditeľka ale aj teta z kuchyne, aby sme oslávili čas Vianoc aj v našej škôlke.

Krásne oblečení sme si spoločne zaspievali, pani riaditeľka prekrojila jabĺčko v ktorom sa ukrývala krásna hviezdica a po celý čas sa nám jedálňou niesli tóny vianočných kolied. Voňavé oplátky, chutná šošovičková polievka, rybka a krásne prestretý stôl, to všetko v nás vyvolávalo pocity lásky, šťastia a vďačnosti.

Vďačnosti za to, že tu môžeme byť, že sme všetci zdraví a presne takto sa stretneme v Novom roku 2023.

Každé obdobie je v našej PrimaKids čarovné, toto vianočné je však obzvlášť výnimočné a my sa už teraz tešíme na všetky ďalšie dobrodružstvá ktoré nás tu čakajú.