Včelárske múzeum

V tomto týždni sme spoznávali na tému hmyz. Naše zábavné stredy sú i nás detí veľmi obľúbené a tak nás náš autobus zobral znovu na výlet.

V Kráľovej pri Senci sme navštívili Včelárske múzeum. Privítala nás milá pani ktorá nám krásne porozprávala o živote včiel o tom aké sú užitočné pre prírodu a človeka.

Na vlastné očká sme videli včielky, úliky potreby pre včelárov a tiež včelu z filmu Tisícročná včela. Múzeum sa nachádza v krásnom parku kde sme videli veľa krásnych aj záhadných stromov a kvietok.

Po stretnutí s tetou sme si spravili občerstvenie napili sme sa vody a zjedli pripravené ovocie a zeleninku. Na záver sme sa poprechadzali po parku kde sme si prezreli zaujímavé farebné úle.

Náš autobus nás bezpečne priviezol späť do PrimaKids.