Mgr. Jesika Gorfolová

Mgr. Jesika Gorfolová má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore umelecká výchova na Spojenej škole Tokajíckej – odborná zložka gymnázia.

Bakalárske vzdelanie v odbore: Európske práva a politológia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. 

Má ukončené magisterské vzdelanie v odbore: Európske právo a politológia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. 

Prebiehajúce rekvalifikačné štúdium na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre v odbore: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre ŠKD.

Jesika má pedagogickú prax a ukončené adaptačné vzdelanie.

Ešte za svojich detských čias navštevovala voľnočasové krúžky ako je spev, literárno-dramatický odbor (krúžok), tanečná a stále sa aktívne venuje volejbalu. 

Má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi, nakoľko od roku 2014 pracovala ako animátorka, neskôr v pozícii vedúcej animátorov.