Zmyslovo hádankový deň

Dnes sme sa hrali na hádanky a zmyslami sme spoznávali, hádali a určovali predmety okolo nás. Zistili sme, že nielen očká veci rozpoznávajú, ale aj ruky, ktoré majú hmat, uši, ktoré všetko počujú, nos, ktorý dobre všetko ovonia čuchom, a jazyk, ktorý rozpozná chute.

Naše hry boli hádankové a bavili nás. V pripravených aktivitách sme využili všetky naše zmysly: zrak, čuch, hmat, chuť a sluch. Hry nás tak zabavili, že sme v nich pokračovali až do konca týždňa.

Takto hravo spoznávame život okolo nás.