Mgr. Michaela Baranová – materská dovolenka

Volám sa Michaela Baranová a som PrimaKids pani učiteľka.

Momentálne som na materskej dovolenke 🙂 

Vyrastala som v krásnej dedinke Šenkvice obklopená blízkou rodinou a priateľmi. Som jeden z najšťastnejších ľudí na svete, pretože že som mala možnosť v živote nájsť si svoje vysnívané povolanie, ktorým je učiteľstvo. Táto misia ma naučila byť zodpovedným, trpezlivým a empatickým človekom a nevzdávať sa pri plnení mojich snov a životných cieľov. Vyštudovala som Strednú odbornú školu pedagogickú so zameraním na odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a následne som ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Po ukončení vysokej školy som sa rozhodla odísť do zahraničia, kde som pracovala ako učiteľka v medzinárodnej materskej škole na Malte, čo mi umožnilo sa zdokonaliť v anglickom jazyku a zároveň spoznávať nové kultúry a mentality ľudí z celého sveta. Počas môjho dva a pol ročného pobytu na Malte absolvovala ročný kurz taliančiny a kurz prvej pomoci so zameraním na deti. Následne som odišla do Srbska kde som pôsobila ako asistentka učiteľa v prestížnej medzinárodnej škole Brook Hill international school. V roku 2022 som absolvovala vzdelávanie pod názvom ,, Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ „

Som vďačná a hrdá že môžem svoje dlhoročné skúsenosti pri práci s deťmi uplatniť v našej materskej škole Prima Kids a zároveň byť súčasťou úžasného a profesionálneho tímu.

Vzdelávanie

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula).

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ.

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Diagnostika detskej kresby.

V roku 2023 úspešne absolvovala vzdelávanie Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky.

V roku 2023 úspešne absolvovala vzdelávanie Rozvoj matematických predstáv detí od 3 rokov.

V apríli 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – Integrácia vs. Inklúzia (inkluzívne prístupy vo vzdelávani)