Priestory Súkromnej materskej školy PrimaKids

Súkromná materská škola PrimaKids sa skladá z interiérových i exteriérových priestorov. 

Interiérová časť súkromnej materskej školy PrimaKids spĺňa všetky požiadavky v zmysle Vyhlášky 527 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Interiérová časť sa skladá z  2 šatní pre deti, 4 herní, jedálne, výdajne, 3 umývarní a ďalších miestností pre zamestnancov PrimaKids.

Exteriérová časť pozostáva zo školského dvora vo výmere 300m2.

Školský dvor je riadne oplotený a spĺňa všetky požiadavky z aspektu vyhlášky 527/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Na šk. dv ore sa nachádza certifikované detské ihrisko a altánok.

Fotogaléria priestorov súkromnej materskej školy PrimaKids je zverejnená 🙂 Nižšie fotogaléria priestorov PrimaKids.

photo by Simonarosoll.sk