Stravovanie

Obedové menu detí  PrimaKids zabezpečuje školské stravovanie v rámci Vyhlášky 330/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania. Ďalej sa riadi Materiálno – spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie (MSN) podľa §140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov revízia r. 2018. 

Desiatu a olovrant zabezpečuje SMŠ PrimaKids, prípravu desiaty a olovrantu vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá je spôsobilá na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa ďalej riadi Materiálno – spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie (MSN) podľa §140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov revízia r. 2018. 

PrimaKids detičky majú okrem desiaty, obeda a olovrantu počas celého dňa vodu, čaj(bez cukru), ovocie a zeleninu. Cena celodennej stravy je 3,50 EUR/deň

Sme materská škola, ktorá dbá na zdravé stravovanie detičiek a práve preto u nás sladkosti nenájdete.

V rámci školského stravovania poskytujeme na základe písomnej žiadosti rodiča stravu neobsahujúcu určitý alergén, na ktorý má dieťa intoleranciu. Riaditeľka/Zriaďovateľka materskej školy má  dlhoročnú bezlepkovú a bezlaktózovú intoleranciu a je garantom toho, že deti s intoleranciou budú mať stravu upravenú presne podľa Vašich požiadaviek a požiadaviek gastroenterológa podľa lekárskeho nálezu.

Aktuálny jedálny lístok: Otvoriť


Varenie a pečenie so šefkuchárom Tiborom Samaranským