Harmonogram

Prevádzková doba materskej školy PrimaKids je každý pracovný deň od 7:00 do 17:00

7:00 – 8:30Príchod detí do Materskej školy
Hry a hrové/didaktické a edukačné aktivity
8:30 – 8:50Telovýchovná aktivita
8:50 – 9:00Hygiena detí
9:00 – 9:20Desiata
9:20 – 9:30Ranný kruh
9:40 – 10:20 Edukačné aktivity
10:20 – 10:30 Hygiena detí
10:30 – 11:30Pobyt vonku ( školský dvor, prechádzka)
11:30 – 11:40Hygiena detí
11:40 – 12:10Obed
12:10 – 12:20Hygiena
12:20 – 14:30Odpočinok detí
14:30 – 14:45Hygiena
14:45 – 15:00Olovrant
15:00 – 16:00Edukačné aktivity/Krúžková činnosť
16:00-
17:00
Hry a hrové/didaktické a edukačné aktivity
Pobyt vonku ( školský dvor) – V jarných – až jesenných mesiacoch a ak to umožňuje vhodné počasie

Harmonogram dňa je prispôsobený vekovým osobitostiam, ročným obedobiam a aktivitkám daného dňa.

Kalendár plánovaných akcií SMŠ PrimaKids na šk. rok 2023/2024

Jeseň

 • Návšteva dopravného ihriska – Trnava
 • Divadlo ZáBaVKa
 • Návšteva hasičskej stanice – Senec
 • Farby jesene – Výlet do prírody – Modra Harmónia
 • Výlet do ovocného sadu – Senec
 • Zdravé zúbky – Beseda s  dentálnou hygieničkou
 • Les a zvieratká – Beseda s  poľovníkom
 • Besiedka s tetou záchranárkou
 • Tekvičkovanie v PrimaKids – Súťaž vo výrezávaní tekvíc

Zima

 • Vianočné pečenie so šéfkuchárom Tiborom Samaranským
 • Mikuláš/Dedo Mráz
 • Vianočné divadlo ZáBaVKa
 • Zahrajko zo spievankova v PrimaKids
 • Adventné trhy
 • Vianočná besiedka
 • Ozdobovanie perníčkov s rodičmi
 • Vianočné trhy – exkurzia
 • Fašiangy – zvyky a tradície
 • Karneval
 • Sánkovanie v prírode – Pezinská Baba
 • Planetárium v PrimaKids

Jar

 • Výlet do Pustých Ulian – Gazdovský dvor
 • Sadenie kvetín/stromov
 •  Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva Seneckého múzea v Tureckom dome
 • Návšteva mestského úradu, mestských pamiatok
 • Deň matiek – tvorivé dielne s rodičmi
 • Deň matiek – besiedka
 • Výlet do prírody – Modra Harmónia – Bratislava

Leto

 • Exkurzia Modra Majolika
 • Návšteva farmy v Modre – Pod Gaštankou
 • Týždeň športových hier – Medzinárodný deň detí
 • Medzinárodný deň detí – prekvapenie
 • Rozprávková noc v MŠ
 • Zahrajko v PrimaKids

Iné

 • Kúzelník v MŠ
 • Bábkové a divadelné predstavenia v priestoroch MŠ – kvartálne

Zmena plánovaných akcií vyhradená.