Harmonogram

Prevádzková doba materskej školy PrimaKids je každý pracovný deň od 7:00 do 17:00

7:00 – 8:30Príchod detí do Materskej školy
Hry a hrové/didaktické aktivity
8:30 – 8:50Telovýchovná aktivita
8:50 – 9:00Hygiena detí
9:00 – 9:30Desiata
9:30 – 9:40Ranný kruh
9:40 – 10:30 Ranný kruh/Edukačné aktivity
10:30 – 10:40 Hygiena detí
10:40 – 11:30Pobyt vonku
11:30 – 11:40Hygiena detí
11:40 – 12:10Obed
12:10 – 12:20Hygiena
12:20 – 14:30Odpočinok detí
14:30 – 14:45Hygiena
14:45 – 15:00Olovrant
15:00 – 17:00Edukačné aktivity/Krúžková činnosť
Odchod detí zo SMŠ PrimaKids

Kalendár plánovaných akcií MŠ PrimaKids na šk. rok 2019/2020

Jeseň

 • Návšteva dopravného ihriska – Galanta – 3.september 2019
 • Bábkové divadielko – O psíčkovi a mačičke – 26.september 2019
 • Návšteva hasičskej stanice – Senec – 17.október 2019
 • Farby jesene – Výlet do prírody – Modra Harmónia
 • Výlet do ovocného sadu – Senec
 • Zdravé zúbky – Beseda s  dentálnou hygieničkou
 • Les a zvieratká – Beseda s  poľovníkom
 • Halloweenska party – Súťaž vo výrezávaní tekvíc

Zima

 • Mikuláš (december)
 • Adventné trhy (december)
 • Vianočná besiedka (december)
 • Ozdobovanie perníčkov s rodičmi
 • Vianočné trhy – exkurzia
 • Fašiangy – zvyky a tradície – exkurzia do Čičmian (podľa počasia/realizácia v letných mesiacoch)
 • Karneval (február)
 • Lyžiarsky výcvik – denný

Jar

 • Výlet do Pustých Ulian – Gazdovský dvor
 •  Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva Seneckého múzea v Tureckom dome
 • Návšteva mestského úradu, mestských pamiatok
 • Deň matiek – tvorivé dielne s rodičmi
 • Deň matiek – besiedka
 • Výlet – Železná studienka – Bratislava

Leto

 • Plavecký výcvik – denný
 • Návšteva farmy v Modre – Pod Gaštankou
 • Týždeň športových hier – Medzinárodný deň detí
 • Medzinárodný deň detí – prekvapenie
 • Rozprávková noc v MŠ
 • Poníky v MŠ
 • Exkurzia do Čičmian

Iné

 • Kúzelník v MŠ
 • Bábkové a divadelné predstavenia v priestoroch MŠ – kvartálne

Zmena plánovaných akcií vyhradená.