Prihláška

Milí rodičia,

Sme súkromná materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení pod Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Sme SMŠ, ktorá vníma každé jedno dieťatko ako výnimočnú osobnosť a jedinečnú bytosť.

U nás je každá jedna streda výnimočná. Každý týždeň sa venujeme inej téme napr. domáce zvieratká a k tej téme je prispôsobená špeciálna stredajšia aktivita: návšteva BIO farmy, ak je téma napr. Vesmír tak máme v PrimaKids planetárium. Každé jedno divadielko, Zájazd, výlet, beseda, návšteva napr. hasičskej stanice, viac info v sekcii blog alebo na fb/ig.Taktiež je v cene školného.

Viac o špeciálnych aktivitách v sekcii blog.

Ako prihlásiť Vaše dieťa do súkromnej materskej školy PrimaKids?

Pre prihlásenie dieťaťa do súkromnej materskej školy PrimaKids je potrebné vyplniť tlačivo: ,, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ a následne tlačivo zaslať na office@primakids.sk alebo telefonicky +421910994949.

Po obdržaní prihlášky Vás kontaktuje vedenie SMŠ PrimaKids a následne si s Vami dohodne termín osobného stretnutia/ konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch PrimaKids.

Počas návštevy nášho výchovno – vzdelávacieho zariadenia Vám riaditeľka SMŠ spolu so zástupkyňou SMŠ odprezentuje filozofiu PrimaKids, formu priebehu výchovno – vzdelávacieho procesu a uvidíte všetky naše PrimaKids priestory.

Dokumenty potrebné k prijatiu Vášho dieťatka na predprimárne vzdelávanie:

   Prihláška

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa