Prihláška

Milí rodičia,

Sme súkromná materská škola rodinného typu, ktorá vníma každé jedno dieťa ako výnimočnú osobnosť a jedinečnú bytosť.

Ak si práve Vaše dieťa vyžaduje špecifickú starostlivosť v stravovaní, vo výchove a vzdelávaní i v inom, tak sme tu práve pre Vás.

Ponúkame Vám v šk. roku 2020/2021 nasledovné

Celodenná mesačná starostlivosť – špeciálny program 435,00 EUR

Čo je to špeciálny program? U nás je každá jedna streda výnimočná. Každý týždeň sa venujeme inej téme napr. domáce zvieratká a k tej téme je prispôsobená špeciálna stredajšia aktivita: návšteva BIO farmy, ak je téma napr. Vesmír tak máme v PrimaKids planetárium. Každé jedno divadielko, Zájazd, výlet, beseda, návšteva napr. hasičskej stanice, atď…Taktiež je v cene školného každý jeden krúžok a angličtina s naším angličanom Tonym a američanom Bradom. Viac o špeciálnych aktivitách v sekcii blog.

Ako prihlásiť Vaše dieťa do súkromnej bilingválnej materskej školy PrimaKids?

Pre prihlásenie dieťaťa do súkromnej materskej školy PrimaKids je potrebné vyplniť tlačivo: ,, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ a následne tlačivo zaslať na office@primakids.sk alebo telefonicky +421910994949.

Po obdržaní prihlášky Vás kontaktuje riaditeľka SMŠ PrimaKids a následne si s Vami dohodne termín osobného stretnutia/Nezáväznú konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch PrimaKids.

Počas návštevy nášho výchovno – vzdelávacieho zariadenia Vám riaditeľka SMŠ spolu so zástupkyňou SMŠ odprezentuje filozofiu PrimaKids, poukazuje Vám priestory SMŠ a taktiež Vás oboznámi s výškou školného.

Súčasťou osobného stretnutia je taktiež vyplnenie dotazníka z aspektu výchovy Vášho dieťaťa a trávenia spoločných aktivít.

Dokumenty sa stiahnutie:

   Prihláška

   Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa/o bezinfekčnosti

   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa