Mgr. Nikola Magyarová

Zakladateľka / Riaditeľka


Michaela Nouzová

zástupca riaditeľa a zriaďovateľa

Vyštudovaný odbor: Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania

Vyštudovaný odbor: špeciálna pedagogika


Renáta Kisová

Vedúca metodiky


Mgr. Jesika Gorfolová

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Vedúca krúžkovej činnosti


Monika Benkovská

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie


Sandra Lišková

Učiteľka


Mgr. Michaela Baranová

Učiteľka