Mgr. Nikola Magyarová

Zakladateľka / Riaditeľka


Renáta Kisová

Vedúca metodiky


Mgr. Jesika Gorfolová

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Vedúca krúžkovej činnosti


Michaela Nouzová

Vyštudovaný odbor: Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania

Vyštudovaný odbor: špeciálna pedagogika


Monika Benkovská

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie


Mgr. Soňa Balogová

Externý pracovník psychológ