Barbora Rehušová – učiteľka

Volám sa Barbora Rehušová a som PrimaKids pani učiteľka.

Mám ukončenú strednú  odbornú školu so zameraním na hotelierstvo, cestovný ruch a informačné služby.  Nakoľko ma napĺňala práca s deťmi a mojim celoživotným vzorom je  moja mamina, ktorá učí detičky celý jej život, doplnila som si vzdelanie na strednej pedagogickej škole v Bratislave so zameraním odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

 Práca  učiteľky je moja srdcová záležitosť a už si neviem predstaviť iné zamestnanie. Najviac ma na tomto zamestnaní baví  spätná väzba od detí a rodičov, čo je k nezaplateniu a posúva ma to v tomto poslaní ďalej a ďalej. Popri zamestnaní sa venujem deťom v klube Henky Riders kde zdokonaľujeme  pohybové aktivity. Rozširujem deťom všestranné, odborné, športové znalosti, zručnosti a návyky.

Vzdelávanie

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv.

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula) 

Medzi moje záľuby patrí  príroda, zvieratá, šport a španielsky jazyk.