Barbora Rehušová – učiteľka

Volám sa Barbora Rehušová a som PrimaKids pani učiteľka.

Mám ukončenú strednú pedagogickú školu v Bratislave –  odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. 

Práca učiteľky je moja srdcová záležitosť a už si neviem predstaviť iné zamestnanie. Mojim celoživotným pedagogickým vzorom je moja mamina :). Najviac ma na tomto zamestnaní baví spätná väzba od detí a rodičov, čo je knezaplateniu a posúva ma to v tomto poslaní ďalej a ďalej. Popri zamestnaní sa venujem deťom v klube Henky Riders kde zdokonaľujeme pohybové aktivity. Rozširujem deťom všestranné, odborné, športové znalosti, zručnosti a návyky.

Vzdelávanie

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ.

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv.

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder (Rozšírenie a inovácia zručností 21. storočia so zreteľom na zmenu kurikula).

V apríli 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – Integrácia vs. Inklúzia (inkluzívne prístupy vo vzdelávani).

V septembri 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch. Medzi moje záľuby patrí  príroda, zvieratá, šport a španielsky jazyk.