Henrieta Benkovská

Volám sa Henrieta Benkovská a som PrimaKids pani učiteľka.

Mám vyštudovanú Obchodnú akadémiu. Práca s deťmi bola vždy mojim snom a tak som sa rozhodla ísť na rekvalifikačné pomaturitné štúdium, aby som sa stala pani učiteľkou.

Som veľmi rada, že som si tento sen splnila a zároveň ho ďalej napĺňať v PrimaKids. Od malička ma bavilo vymýšľať program a rôzne aktivity pre mladšieho brata a sesternice. Veľkou motiváciou je pre mňa moja mamina, ktorá pracuje v školstve už 27 rokov a je taktiež PrimaKids pani učiteľka.

Vďaka nej som sa veľa naučila o práci s deťmi.

Skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí som nadobudla pred PrimaKids v štátnej MŠ.

Momentálne si dopĺňam už vyššie spomenuté vzdelanie na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD.