Sandra Lišková

Volám sa Sandra Lišková a som PrimaKids pani učiteľka

-momentálne som na materskej dovolenke 🙂

Mám ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre. 

Už počas štúdia som praxovala a nadobúdala skúsenosti s detičkami v rámci voľnočasových dramatických a výtvarných krúžkov v Centre voľného času. 

Po štúdiu som pracovala 7 rokov v súkromnej materskej škole, kde som za to obdobie nadobudla nie len množstvo skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ale aj presvedčenie že práca s deťmi nie je len prácou, ale hlavne  poslaním, ktoré  ma teší, baví a napĺňa.

Vzdelávanie

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula)