Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Školský rok 2019/2020 sa nám začal a my sme si pripravili pre dodatočných záujemcov o našu materskú kolu príjemné popoludnie, počas ktorého sme otvorili brány našej materskej školy verejnosti. Počas DOD sme si taktiež pripravili prednášku z firmy Forever o posilňovaní imunity u detí počas zimných mesaicov.

Mali sme aj kútik s výbornými anglickými knižkami značky Usborne. A do tretice sme mali kútik drevených múdrych hračiek od značky bibis.sk. Ako prekvapenie nás prišiel pozrieť aj Ing. Jurak Gubani , zástupca primátora mesta Senec, ktorý nás svojou návštevou prišiel podporiť a pokochať sa našimi krásnymi novučkými priestormi materskej školy. 

DOD bolo veľmi príjemné, ako pani učiteľky a detičky aj návšteva sa cítila u nás fantasticky. Bolo to jendo príjemné slnečné popoludnie u nás v PrimaKids