Športovec v PrimKids (letné športové hry)

Športovec v PrimKids (letné športové hry)

V súkromnej matetskej škole Prima Kids je aj cez letné prázdniny veselo. Dnes, 31.7.2020 nás opäť navštívil náš kamarát Miro, futbalový tréner. Pre našich malých športovcov si pripravil tréningovú zostavu cvikov s rôznym náradím a náčiním.

Na trávičke na ihrisku deti zvládli preskoky, pdliezanie, prihrávky, slalom aj prechod tunelom. Deti krásne reagovali na zvuk píšťaľky aj povely. Na záver si deti zahrali mini futbal. Traja najlepší športovci získali od uja trénera Mira madaily. Sme šťastní, že máme kamaráta športovca a tešíme sa na ďaľšie stretnutie.