Tekvičkovanie v PrimaKids

Tekvičkovanie v PrimaKids

Dnes bol výnimočný deň, popoludnie v PrimaKids s nami strávili naši milovaní rodičia. Po tom ako sme si odpočinuli, nás pani učiteľky prekvapili pripravenou hostinkou s krásnou jesenno/tekvičkovou výzdobou. Nakoľko bolo opäť krásne slnečné popoludnie, presunuli sme sa von, kde rodičia postupne prichádzali a tvorili z tekvičiek úsmevy jesene. Naši rodičia boli veľmi tvoriví a zároveň šťastní. Medzi tým ako rodičia tvorili, sme sa my ponúkli rôznymi dobrotami, ktoré priniesli naše maminy a tatinovia. Po tom, ako rodičia dotvorili, na nás PrimaKids detičky, čakalo veľké prekvapenie, a to, udeľovanie diplomov za: statočnosť, kamarátstvo, pekné správanie a poslušnosť. Dostali sme aj tekvičkové madaile 🙂

Tento deň bolo proste tekvičkovo 🙂

Tekvičky nám skrášľujú vchod do našej PrimaKids materskej školy a my sme sa pobrali plní zážitkov spolu s našimi rodičmi domov.

PrimaKids detičky.