Separovanie

Keď detičky vnímajú situácie zo života čo najviac zmyslami, vlastnou skúsenosťou, vtedy si ich najlepšie zapamätávajú a žijú sa s nimi.

Dnešná aktivita je len zhrnutím toho, čo deti vnímajú v rodinách, v našej SMŠ – Primakids. Triedenie odpadu, ochrana prírody je veľmi dôležitá. Táto generácia detí to chápe už od útleho detstva.

Dnešná eco hra je toho dôkazom. Naše hravé smetiačiky: modrý na papier, žltý na plast, zelený na sklo červený na kov sa deťom páčili a s nadšením vyzbierali z nášho dvora všetky odpadky a správne ich triedili. Takto si to vlastnoručne vyskúšali a my sme sa utvrdili, že to naše deti dokážu. A vieme aj to, že si prírodu chránia a vedia, že odpadky do nej nepatria.